ACE muốn chia sẻ gì với cộng đồng ?

BÀI 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CHIẾC CÂN HUYỀN THOẠI

 • Kiến thức Chứng khoán 08-04-2018 lúc 17:20
 • Chủ đề này có
 • 4.133 Lượt đọc
 • 22 Bình luận
Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên - @ hoangnguyen
Admin

Ví F$: 189

Tham gia: 19-01-2018
Bài đăng: 64
Lượt thích: 938

#kienthuc_FA #BCTC

Hôm nay chúng ta sẽ bước tiếp vào bài 2, bảng cân đối kế toán. Đây là bảng số liệu quan trọng đầu tiền của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh về tình hình KẾT CẤU TÀI SẢN  của công ty tại thời điểm lập báo cáo.

 

Chúng ta sẽ đi qua vài khái niệm:

 • Tài sản là những thứ thuộc về doanh nghiệp, có khả năng tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp như máy móc, nhà xưởng, hàng hóa, quyền sử dụng đất….

 • Kết cấu tài sản là sự tương quan giữa các loại tài sản doanh nghiệp hiện có và nguồn gốc của chúng từ đâu ra.

 • NGUỒN vốn : Tôi viết đậm chữ nguồn, nguồn vốn tức là nguồn để hình thành nên bất kì tài sản nào của doanh nghiệp, bất kì thứ gì doanh nghiệp có đều phải dùng tiền từ đâu đó để mua, tiền này là vốn. Vốn của mình thì gọi là VỐN CHỦ SỞ HỮU, vốn đi vay người khác gọi là NỢ PHẢI TRẢ. Tổng vốn chủ sở hữu và nợ phải trả được gọi là nguồn vốn.

 

Như vậy, ta có 1 phương trình luôn cân bằng trên tất cả các B#CTC:

TÀI SẢN = NGUỒN VỐN

TÀI SẢN NGẮN HẠN + TÀI SẢN DÀI HẠN = VỐN CHỦ SỞ HỮU + NỢ PHẢI TRẢbai 2 bang can doi ke toan  chiec can huyen thoai

 

Vậy tức là với mỗi 1 đồng tài sản, ví dụ 1 chiếc máy , ta sẽ có 1 phần trong chiếc máy là của mình- tức được mua bằng tiền túi, và 1 phần trong chiếc máy mình đã đi dùng  tiền của người khác để mua. Vấn đề ở đây là liệu chiếc máy hoàn toàn là của mình sẽ tốt hơn, hay chiếc máy có 1 phần vay mượn tốt hơn, tỉ lệ giữa phần của mình và phần vay mượn như thế nào là tối ưu. Đây là bản chất của bảng cân đối kế toán.

 

Bảng báo cáo tài chính chia làm 2 mảng lớn nhất, bao gồm:

 

1 - Tài sản: Được chia ra làm tài sản ngắn hạn và dài hạn. Tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi ra tiền trong vòng dưới 1 năm hoặc trong vòng 1 chu kì kinh doanh. Tài sản bao gồm những phần còn lại. Sau đây là 1 số khoản mục quan trọng của tài sản:

 
 • Tiền và tương đương tiền: Là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kì hạn, tính thanh khoản lớn. Lượng tiền và tương đương tiền là 1 chỉ tiêu vô cùng quan trọng, là lượng tiền hiện đang tự do của doanh nghiệp.

 • Đầu tư tài chính ngắn hạn- dài hạn: Là các khoản đầu tư hiện tại của doanh nghiệp, chi tiết hãy tìm tới phần thuyết minh để xem rõ các khoản đầu tư ở đây là gì, có thể doanh nghiệp đang nắm 1 loại cổ phiếu mà nó tăng giá suốt 6 tháng qua. Hoặc có 1 công ty con đang làm ăn phát đạt.

 • Phải thu ngắn hạn - dài hạn: Bao gồm các khoản mà doanh nghiệp cho nợ hoặc trả trước. Các loại phải thu sẽ được ghi chi tiết rõ ràng

 • Tồn kho: Là tổng lượng hàng dự trữ của doanh nghiệp, tồn kho có thể nhiều có thể ít, và tùy trường hợp chúng ta sẽ quyết định tình hình hiện tại của doanh nghiệp là tốt hay xấu.

 • Tài sản cố định: Là các tài sản hữu hình hoặc vô hình, nhà máy, công xưởng, đất đai, quyền sử dụng đất, bản quyền...vv

 

Chốt ở cuối khoản mục tài sản, ta sẽ có phần tổng cộng tài sản, nên so sánh con số này với năm trước xem sự biến động như thế nào.

 

2- Nguồn vốn: Chúng ta đã hiểu nguồn vốn ở khái niệm bên trên, giờ chúng ta sẽ xem xét 1 số khoản mục quan trọng của phần nguồn vốn, những phần khác chẳng có gì khó hiểu, không hiểu bất kì 1 khoản mục nào các bạn có thể tra GG. Ở đây tôi sẽ cố đi vào giải thích bản chất của vấn đề rằng tại sao khoản mục này lại được xếp vào nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.

 

2.1: Nợ phải trả: Cố gắng hiểu rõ cụm từ, cái gì liên quan tới các nghĩa vụ nợ sẽ được xếp vào đây. Có nợ có trả, nên gọi là nợ phải trả, rất logic.

 
 • Phải trả người bán ngắn hạn, dài hạn: Khi ta đã mua hàng nhưng chưa thanh toán, bản chất của việc này cũng giống như chúng ta đang đi vay 1 số tiền từ họ. Đây chính là nợ phải trả.

 • Người mua trả tiền trước ngắn hạn, dài hạn: Bản chất cũng như bên trên, chưa giao hàng mà đã nhận trước tiền, thì ta đang nợ bên mua 1 khoàn. Đây chính là nợ phải trả.

 •  

2.2: Vốn chủ sở hữu: Cái gì của mình, chẳng có nghĩa vụ phải trả thằng nào thì mặc nhiên thuộc về cổ đông của công ty.. Vẫn rất logic

 • Vốn góp của chử sở hữu : Là khoản vốn góp ban đầu của cổ đông để hình thành vốn điều lệ, mở công ty.

 • Thặng dư vốn cổ phần: Chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu thực tế thu được.

 • Các loại quỹ : Quỹ đầu tư phát triển, quỹ ban giám đốc, vài loại quỹ mà các quỹ này hình thành không phải do 1 nghĩa vụ bắt buộc, và tiền trong quỹ này hoàn toàn của mình.

 • Lợi nhuận chưa phân phối: Sau khi kinh doanh có lãi, phần lãi này hoàn toàn là phần dôi ra và thuộc về chủ sở hữu. Phần lãi này có thể đem chia cổ tức cho các cổ đông hoặc tái đầu tư.

 • Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Công ty có con xe cổ  tự nhiên lên giá so vs giá ghi sổ ban đầu. Phần dôi ra tất nhiên thuộc về chủ sở hữu.

 • Chênh lệch tỉ giá hối đoái: Như trên, tự nhiên được lợi do biến động tỉ giá giữa các đồng tiền. Nó cũng như 1 khoản lãi, vấn đề không phải do kinh doanh nên người ta ghi riêng 1 mục cho dễ hiểu.

Chốt ở khoản mục nguồn vốn, chúng ta sẽ thấy con số tổng cộng nguồn vốn. Bằng tổng vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cộng lại. Tổng cộng nguồn vốn luôn cân bằng với tổng tài sản. Không sai 1 đồng.

 

Sau bài 2, chúng ta cần nắm được:

 
 • Nguyên lí của bảng cân đối kế toán, đây là bảng số liệu đầu tiên trong 3 bảng số liệu quan trọng.

 • Tài sản và nguồn vốn, cố gắng hiểu tới bản chất của nó, các khái niệm nhỏ, nó có 1 sự logic chặt chẽ với nhau.

 • Cách đọc bảng cân đối kế toán, cứ đọc từ trên xuống, lần lượt, nó đã được xếp theo 1 thứ tự nhất định.

 • Bắt đầu để ý tới sự biến động giữa đầu kì và cuối kì, bắt đầu có 1 vài suy nghĩ giản đơn. Không cần suy nghĩ đúng, nhưng hãy bắt đầu suy nghĩ.

VD: Nợ vay ngân hàng tăng lên gấp 3, điều này có tốt không, có cảm thấy phù hợp trong thời điểm này không.
 

Bài tiếp theo của chúng ta sẽ tìm hiểu bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Nghe có vẻ hào hứng và dễ chịu hơn vì bảng này thường được đọc và có phần dễ hiểu hơn các bảng khác.

                                   Kiến thức sinh của cải
 • Vũ Đức Hiệp
  Vũ Đức Hiệp
  Admin

  Ví F$: 237

  Tham gia: 19-11-2018
  Bài đăng: 3.923
  Lượt thích: 9.687

  08-04-2018 lúc 17:40 #1
  Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
  Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
           
  Dành cả cuộc đời còn lại cho F189
 • Hoàng Nguyên
  Hoàng Nguyên
  Admin

  Ví F$: 189

  Tham gia: 19-01-2018
  Bài đăng: 64
  Lượt thích: 938

  08-04-2018 lúc 18:10 #2
  Giao diện trên đây trực quan, đẹp hơn FB nhiều. hehe
                                     Kiến thức sinh của cải
 • Phan Huỳnh Diễm My
  Phan Huỳnh Diễm My

  Ví F$: 1

  Tham gia: 27-03-2018
  Bài đăng: 0
  Lượt thích: 9

 • Thanh Trung Khuat
  Thanh Trung Khuat

  Ví F$: 1

  Tham gia: 29-01-2018
  Bài đăng: 0
  Lượt thích: 18

 • Vũ Đức Hiệp
  Vũ Đức Hiệp
  Admin

  Ví F$: 237

  Tham gia: 19-11-2018
  Bài đăng: 3.923
  Lượt thích: 9.687

  08-04-2018 lúc 18:36 #5
  http://f189.vn/bai-1-tong-quan-bao-cao-tai-chinh-ngon-ngu-cua-doanh-nghiep-bv2271.htm

  Link bài 1.
  Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
  Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
           
  Dành cả cuộc đời còn lại cho F189
 • Minh hoang trung
  Minh hoang trung

  Ví F$: 1

  Tham gia: 22-02-2018
  Bài đăng: 0
  Lượt thích: 1

  09-04-2018 lúc 09:02 #6
  Cảm ơn bác. Rất bổ ích. Ae có rất nhiều người hiểu dc bctc Đang viết những gì nhưng ít ai tìm thấy dc sạn trong đó. 
 • Chung Khoan
  Chung Khoan

  Ví F$: 1

  Tham gia: 29-01-2018
  Bài đăng: 13
  Lượt thích: 163

  09-04-2018 lúc 09:46 #7
  https://alphabooks.vn/tri-tue-tai-chinh
  Sách trí tuệ tài chính cho dân ko chuyên như chúng ta. Nói lên những điều rất cơ bản. E sẽ tranh thủ bác Hoàng Nguyên viết phần nào về B#CTC e sẽ trích lược nội dung trong sách để các bác tham khảo. Cuốn này cực hay :). Dành cho cả người đầu tư CK hay cả người quản lý tài chính DN đơn thuần. :)u263aufe0f
 • Chung Khoan
  Chung Khoan

  Ví F$: 1

  Tham gia: 29-01-2018
  Bài đăng: 13
  Lượt thích: 163

  09-04-2018 lúc 10:02 #8
  Bảng cân đối kế toán chẳng là gì
  khác ngoài một báo cáo về những gì doanh nghiệp có và nợ tại một thời
  điểm cụ thể. Con số chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp
  là vốn chủ sở hữu (equity). Cùng với mục tiêu gia tăng khả năng sinh lời,
  doanh nghiệp còn có một mục tiêu khác nữa là gia tăng vốn chủ sở hữu.

  1. Vốn Chủ sở hữu:
  Trên phương diện kế toán, vốn chủ sở hữu luôn bằng tài sản trừ đi nợ phải trả; nó cũng là tổng số tiền mà các cổ đông bỏ ra cộng với bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ hết các khoản lợi tức chia cho cổ đông. Dù sao thì đây cũng là công thức kế toán; và chớ quên rằng giá trị thật sự của cổ phiếu doanh nghiệp là mức giá bất kỳ mà người mua đồng ý bỏ ra.
  2. Các khoản phải thu, hay A/R (accounts receivable)

  Đây là số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp. Hãy nhớ, doanh thu là một khoản được hứa thanh toán, nên các khoản phải thu bao gồm tất cả những hứa hẹn thanh toán chưa được thu về. Tại sao khoản này cũng là một tài sản? Vì tất cả, hoặc hầu hết, các cam kết này sẽ sớm chuyển đổi thành tiền mặt và sẽ sớm thuộc về doanh nghiệp. Nó giống như một khoản mà doanh nghiệp cho khách hàng vay - và doanh nghiệp sở hữu các khoản nợ phải trả của khách hàng. Các khoản phải thu là khoản mục mà nhà quản lý cần theo dõi sát sao, đặc biệt là khi nhà đầu tư, nhà phân tích và các chủ nợ có thể cũng đang theo dõi chúng.
  3. Hàng tồn kho
  Các công ty dịch vụ thường không có hàng tồn kho, nhưng gần như tất cả
  các loại hình doanh nghiệp khác - công ty sản xuất, thương mại, bán lẻ - thì
  đều có. Trong con số tồn kho có một phần là giá trị của những sản phẩm sẵn
  sàng để bán. Nhóm này được gọi là tồn kho thành phẩm (finished product).
  Nhóm thứ hai, thường chỉ có ở các công ty sản xuất, là giá trị của những sản
  phẩm đang được sản xuất. Và cuối cùng, đương nhiên, có cả
  tồn kho những nguyên vật liệu thô sẽ được sử dụng trong sản xuất. Lùi xa
  một chút, đó chính là tồn kho nguyên vật liệu thô.
  Tuy vậy, những gì bạn cần nhớ ở vai trò nhà quản lý là tất cả hàng tồn
  kho đều tốn kém. Trên thực tế, đây là một cách giúp doanh nghiệp cải thiện
  tình hình tiền mặt của mình. Nếu các yếu tố khác không đổi, việc giảm lượng
  hàng tồn kho sẽ giúp bạn nâng mức tiền mặt của công ty mình. Các doanh
  nghiệp luôn muốn giữ hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể, miễn là cung
  cấp đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất và đủ sản phẩm khi khách
  hàng đặt mua.
  4. Đất đai, nhà xưởng và thiết bị và khấu hao lũy kế.
  Đất đai sẽ không bị hao mòn, nên kế toán viên không ghi nhận khoản
  khấu hao hàng năm cho tài sản này. Nhưng nhà xưởng và thiết bị thì có.
  Trong chương trước, chúng tôi đã chỉ cho các bạn thấy cách thức một
  doanh nghiệp có thể “hô biến” từ không có lợi nhuận thành có lợi nhuận, chỉ
  bằng việc thay đổi phương thức khấu hao tài sản.

  Nếu một doanh nghiệp
  quyết định đội xe tải của mình có thể hoạt động đến tận sáu năm thay vì ba
  năm, họ sẽ ghi nhận mức chi phí khấu hao thấp hơn đến một nửa trên báo
  cáo kết quả kinh doanh từ năm này qua năm khác. Điều đó nghĩa là khoản
  khấu hao lũy kế trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm, #PPE thuần sẽ cao hơn, và
  do vậy tài sản của doanh nghiệp sẽ nhiều hơn. Và theo phương trình kế toán
  cơ bản, nhiều tài sản hơn đồng nghĩa với việc nhiều vốn chủ sở hữu hơn.   
 • Hoàng Nguyên
  Hoàng Nguyên
  Admin

  Ví F$: 189

  Tham gia: 19-01-2018
  Bài đăng: 64
  Lượt thích: 938

  09-04-2018 lúc 15:40 #9
  cám ơn bác
                                     Kiến thức sinh của cải
 • Quang Vjnh
  Quang Vjnh

  Ví F$: 1

  Tham gia: 06-03-2018
  Bài đăng: 0
  Lượt thích: 2

  09-04-2018 lúc 23:37 #10
  Tks bác bài viết rất hay ^^
CHAT FACEBOOK